Olymp košela v.XL

Olymp košela, modrej farby so vzorom.

veľkosť: XL 

zloženie: x

stav: bez chýb

7,70 €